Polis Haftası

Advertisement

k_10210432_img_5108Polis Haftası ülkemizde her 10 Nisanda kutlanmaktadır. Ülkemizde ilk polis teşkilatının kuruluşu 10 Nisan 1845’tir. Bu tarihe kadar zabıta olarak adlandırılan teşkilat, bu tarihten sonra polis adı altında toplanmıştır. Bu durumun başlangıcıysa yeniçerinin ortadan kaldırılmasıyla başlar, zabıta hizmetleri iller ve başkentte gelişmiş durumdaydı fakat bu hizmetler farklı kurumlara bağlı ve karışık olarak yürütülmekteydi. Yürütme ve teşkilat açısından karmaşık olan bu durum 10 nisan 1845 tarihinde kurulan ilk polis teşkilatıyla ortadan kaldırılmaya çalışılmış, bu kurumun görevleri aynı tarihte yayınlanan Polis nizamnamesi ile belirtilmiş ve yabancı elçilikler resmen bildirilmiştir. Bu nizamnamede polis teşkilatının kuruluş amacı belde güvenliğini sağlamak olarak açıklanmıştır.

Ülkemizde 10 Nisan tarihinde kutlanan Polis Haftası Bu meslek hakkında bilgilenmemiz ve toplumun asayişinden sorumlu olan bu kurum hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamak ve polis teşkilatlarına bir saygı duruşu amaçlıdır.

Polis kelimsenin kökeni Yunanca politika anlamını taşıyan polis kelimesinden gelmektedir. Eski Yunanlılar şehir devletlerine polis adı vermişlerdir. Polisin bugünkü kullanım şekliyse bulunduğu yerde düzen ve güvenlik sağlayan, yasaların adil ve eşit uygulanmasına muvaffak olmaya çalışan kolluk, zabıta ve güvenlik birimleridir.

Polis görevi itibariyle asyişi sağlamakla yükümlü olan, halkın ırz, can ve malını koruyan ve halkın huzurunu temin eden, yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara kanunlar çerçevesinde yardım eden ve bu vazifeleri gerektiğinde silahla icra eden, inzibat kuvvetidir.

İnsanların toplumsal bir araya gelişlerinin ve beraber yaşamın kuarlı olarak düzenin korunmasına yönelik çabları olmuş, toplumdaki bireylerin can ve mallarının korunması için çeşitli yasalar ortaya çıkmıştır. bu yasaların  uygulanmasındaki zorlukların aşılması bakımından yasları devlet denetiminde uygulayacak devlete bağımlı ve toplum yararına oluşturulmuş bir güç gerekliliği polis teşkilatının başlangıç noktasıdır.

Polis Haftası bu zorlu görevlerinde polis teşkilatına adanmış bir gündür. Şehir devletlerinin kurulmasıyla beraber, toplumsal güvenliği sağlayacak örgütlenmelere gidilmiştir. Polislik mesleği asıl olarak güven ve hzuzun teminine yöneliktir. Bir ülkedeki huzur ne kadar yüksek, can ve mal güvenliği ne kadar fazla, adil davranışlar ve suç oranı ne kadar düşükse polis teşkilatı görevinde o kadar başarılı oluyor demektir. Ancak bunun sadece polis teşkilatına bağlı olduğunu düşünmek ve bunu savunmak gerçek dışıdır. Toplumlar devletler tarafından yönetilir. Buna ihtiyaç olmayan bir zaman dilimine kadar bunun böyle olacağı öngörülebilir. Devlet kanun koyucudur, halkın yararına bu kanunları başarılı bir şekilde tatbik etmekte bu yapının görevidir. Polis bu yapının içinde önemli bir göreve sahiptir. Erdemli, çalışkan, düzenli ve en önemlisi vicdanlı olmak zorunda olduğu bir görev üstlenmiştir. Bu açıdan vazifesini hallıyla yapması aldığı eğitime, sadece kanunlar ve yönetmelikler altında çalışması açısından değil insan psikolojisini bilmesi ve doğruya yönlendirebilmesi açısından da bıçak sırtında bir görevdir.

Advertisement

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.